Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Vyriausybės nutarimai

Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo
Dėl valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos

Europos Sąjungos direktyvos

1. Direktyva 75/442/EEB dėl atliekų (atkreipti dėmesį į pakeitimus);

2. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;

3. Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų;

Sanglaudos fondas

Bendroji direktyva

Pavojingų atliekų direktyva

Direktyva dėl naudotų alyvų šalinimo

Baterijų ir akumuliatorių direktyva

Nuotėkų dumblo direktyva

Direktyva dėl netinkamų naudoti automobilių

Direktyva dėl elektros ir elektronikos prietaisų