Antrinių žaliavų surinkimas

Bendrovė renka antrinės žaliavas, jas rūšiuoja ir paruošia perdirbimui. Antrinės žaliavos surenkamos viešose vietose pastatytais antrinių žaliavų surinkimui skirtais konteineriais, apvažiavimo būdu, priimamos antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo arkiniame sandėlyje Lentpjūvės g. 8, Plungė . Antrinių žaliavų surinkimas iš gyventojų mažina atliekų patekimą į sąvartyną. Taip pat šios atliekos dar kartą naudojamos gamyboje. Antrinės žaliavos, jų tarpe ir pakuotės atliekos yra surenkamos įmonių sudarius sutartis.

Telefonas 8 (448) 51493